Felç (İnme) Hastalığı ve Fizik Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: 2019-05-21 12:21. Okunma 1.

Felç (İnme) Nedir?İnme, beyne giden atardamarların tıkanması sonucu beyne giden kanın aniden azalması veya durmasıdır. Daha az sıklıkta da beyne giden atardamarlardan birinin yırtılıp kanın beyin dokusu veya beyin zarlarının içine kanaması olarak oluşabilir. Bu durum da beyin kanaması olarak bilinmektedir. Beyinin değişik bölgeleri vücudun değişik bölgelerini ve fonksiyonlarını kontrol ettiğinden, genelde inmenin oluştuğu beyin bölgesi ve yakın çevresi etkilenir. Etkilenen beyin bölgesine göre k...

Damar Hastalıkları ve Fizik Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: 2018-07-27 12:05. Okunma 309.

Periferik vasküler hastalıklar olarak adlandırılan hastalıklar kalp ve beyin dışındaki tüm kan damarlarında meydana gelen hastalıkları ifade eder. Atardamar, toplardamar ve lenf damarlarında meydana gelebilen hastalıkların tümü bu gruba dahildir. Periferik vasküler hastalıklar günümüzde hastaların yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyen bir sorundur ve fizi ktedavi uygulamaları damarsal bozukluklara bağlı gelişen semptomları önlemede önemli bir yer tutmaktadır. Bazı periferik damarsal hastalı...

Osteoartrit (Kireçlenme) ve Fizik Tedavi

Yayınlanma Tarihi: 2018-07-25 09:37. Okunma 283.

Osteoartrit (Kireçlenme) Nedir?Osteoartrit eklemlerde meydana gelen, eklem kıkırdağının dejenerasyonuyla sonuçlanan kronik ve ilerleyici olan bir hastalıktır. Osteoartritte eklemde ağrı, hassasiyet, hareket kısıtlılığı, krepitasyon (çıtırtı) ve lokal inflamasyon meydana gelmektedir. Halk dilinde kireçlenme adı verilen osteoartrit önemli bir halk sağlığı problemi olup, ciddi fonksiyonel kayıplar meydana getirebilmektedir.Osteoartrit (Kireçlenme) Hangi Durumlarda Ortaya Çıkabilir?Öncelikle yaş Ost...

Romatoid Artrit ve Fizik Tedavi

Yayınlanma Tarihi: 2018-07-24 08:40. Okunma 310.

romatoid Artrit Nedir?Romatoid Artrit, romatizmal bir hastalık olup tüm dünyadaki nüfusun yüzde 0.5 -1'ini etkileyen kronik hastalıktır. Romatoid artrit, otoimmün bir hastalık olup simetrik çoklu eklemlerde şişlik, ağrı, sabah tutukluğu gibi semptomların yanı sıra halsizlik, yorgunluk gibi semptomların eşlik ettiği ve ilerleyici eklem harabiyetlerine ve deformitelerine sebebiyet veren önemli bir hastalıktır.Romatoid Artrit Kimlerde Görülür?Romatoid Artrit hastalığının tam sebebi kesin olarak bil...

Kalça Kırıklı Hastalarda Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi

Yayınlanma Tarihi: 2018-07-09 13:10. Okunma 328.

Kalça kırıkları, önemli bir şekilde yatağa bağımlı kalma ve ölüm oranlarını artıran ciddi bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda kalça kırıkları tüm dünyada ciddi bir ekonomik yüke neden olan önemli bir hastalıktır. Ülkemizde de giderek artan yaşlı nüfus nedeniyle kalça kırıklarının görülme sıklığı giderek artış göstermektedir. Kalça kırığı sonrası tedavi büyük bir oranda ameliyattır fakat. Ameliyat öncesi ve özellikle sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları elzem ha...

Fizyoterapide her zaman bir umut vardır