Romatoid Artrit ve Fizik Tedavi

romatoid Artrit Nedir?

Romatoid Artrit, romatizmal bir hastalık olup tüm dünyadaki nüfusun yüzde 0.5 -1’ini etkileyen kronik hastalıktır. Romatoid artrit, otoimmün bir hastalık olup simetrik çoklu eklemlerde şişlik, ağrı, sabah tutukluğu gibi semptomların yanı sıra halsizlik, yorgunluk gibi semptomların eşlik ettiği ve ilerleyici eklem harabiyetlerine ve deformitelerine sebebiyet veren önemli bir hastalıktır.

Romatoid Artrit Kimlerde Görülür?

Romatoid Artrit hastalığının tam sebebi kesin olarak bilinmemekle beraber bu hastalığa sebep olan bazı faktörler bilinmektedir. Öncelikle Romatoid Artrit’in oluşmasında immün sistemin etkisi çok büyüktür. Bir diğer etken ise cinsiyettir. Romatoid Artrit çoğu romatizmal hastalıklarda olduğu gibi kadın hastalığıdır. Romatoid Artrit kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülen bir hastalıktır. Öte yandan bazı genetik faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğu bilinmektedir. (Örneğin HLA-DR4 geni). Ayrıca yaş, Romatoid Artritte önemli bir diğer faktördür. Romatoid Artrit sıklıkla 40-60 yaş arasındaki insanları tutar. Öte yandan sigara kullanımının Romatoid Artrit gelişme riskini artırdığı da bilinen bir gerçektir. Enfeksiyon kapmak da Romatoid Artrit gelişimini tetikleyen bir faktör olarak görülürken, kişinin aile hikayesinde Romatoid Artrit varlığı da hastalığın gelişme ihtimalini artıran etkenlerden birisidir.

Romatoid Artrit Hastalığında Ne Gibi Belirti ve Bulgular Görülür?

Romatoid Artrit hastalığında tipik olarak sabah tutukluğu görülür. Bu katılık hali 1-2 saat içerisinde kendiliğinden geçer. Öte yandan Romatoid Artrit’te her iki elin eklem tutulumları erken dönem bulgularındandır. Romatoid Artrit’te en sık olarak parmak eklemleri, el bileği, dirsek, ayak bileği, ayak, diz ve çene eklemi tutulur. Omuz ve kalça eklemlerinin tutulumu azdır. Ayrıca Romatoid Artritte boyun eklemleri de sık olarak tutulan eklemlerdendir. Romatoid Artritte ayrıca deride ortaya çıkan nodüller görülebilir. Damarlar da ise vaskülit adı verilen bozukluklar belirti verebilir. Romatoid Artrit iç organları da etkileyebilen sistemik bir hastalıktır. Dolayısıyla akciğerde plevral efüzyon ve pulmoner nodüller görülebilir. Kalpte ise perikardit gelişebilir. Hastalarda ayrıca tükürük salgısı ve göz yaşı bezi salgısının azalması sık görülen bir diğer semptomdur. Romatoid Artrit’te sinovit, eklem hareket açıklıklarında kısıtlılıklar, tendon, bağ ve eklem kapsülünde gerginlikler ve kas kuvvetinde düşüş gözlenebilmektedir. Eklemlerde şişlik ve ağrı en sık görülen semptomlardandır.

Romatoid Artrit’te Fizik Tedavide Neler Yapılır?

Romatoid Artrit hastalığında genel olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının amaçları, eklemlerdeki şişlik ve inflamasyonu azaltmak, ağrıyı azaltmak, eklem sertliklerini azaltmak, eklemlerde deformite gelişimini azaltmak ve önlemek, eklem hareket açıklıklarını artırmak, kas kuvvetini ve dayanıklılığını artırmak, mobiliteyi ve yürüyüşü artırmak, yorgunluğu azaltmaktır. Romatoid Artrit’te fizik tedavide soğuk uygulamalar ve sıcak uygulamalar, hidroterapi, elektrik stimülasyonu, egzersizler, ortez kullanımı ve hasta eğitimi uygulamaları sıklıkla yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!
×