Felç Fizik Tedavi

Felç Nedir?

Beyin hücrelerinin herhangi bir şekilde oksijensiz kalması durumunda, beyin hücrelerinin ölümü sonucu gerçekleşen fiziksel ve bilişsel tabloya felç adı verilir. Beyindeki sinir hücreleri beyni besleyen damarların yırtılması veya tıkanması sonucunda  oksijensiz kalıp felç ortaya çıkabildiği gibi, anne karnında, doğum esnasında veya doğumdan sonra gerçekleşen oksijensiz kalma durumlarında da felç gelişebilir. Haraplanan beyindeki sinir hücreleri kendini yenileyemez ve bu durumda beyin fonksiyonları zaafiyete uğrar. Birtakım nörolojik bulguların ortaya çıktığı felç hastalığında beynin 2 küresinden herhangi biri veya her ikisi birden etkilenebilir. Felç hastalığında erken müdahalenin önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle de felcin ortaya çıkardığı nörolojik bulgular iyi bilinmelidir. Felcin belirtileri şunlardır: vücudun bir yarısındaki kaslarda kuvvet kaybı, uyuşma, konuşma bozukluğu, görme kaybı, şiddetli baş ağrısı, şuur kaybı. Bu gibi belirtiler görüldüğünde hastaların acil olarak hastaneye kaldırılması ve erken müdahalenin yapılması ileriki zamanlarda inmenin ortaya çıkaracağı olumsuz etkileri azaltmada  çok önemlidir.

Felç Fizik Tedavisi

Felç hastalığı halk arasında çaresi olmayan bir hastalık olarak bilinse de günümüzde fizik tedavi olanaklarının gelişmesi ile birlikte felç hastalarına uygulanan fizik tedavinin, hastaların tekrardan işlevlerini yerine getirebilmesinde, günlük yaşam aktivitelerini yapabilmesinde ve hatta eski işlerine dönebilmesinde rolü çok büyük olduğu bilinmektedir.  Fizik tedavi ve rehabilitasyonda amaç kişiyi, fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki alanlarda ulaşabileceği maksimum sağlık ve bağımsızlık düzeyine getirmek ve kişinin yaşam kalitesini artırmaktır.  Felç hastalarında fizik tedaviden iyi bir sonuç alabilmek için fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına erken başlanmasının önemi büyüktür. Yapılan akademik araştırmalar felç geçirdikten sonra beyindeki iyileşme hızının en yoğun olduğu dönemin ilk 6 ay olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle felçli hastalara fizyoterapistler tarafından uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının aile ve hastanın bizzat kendisi tarafından da yoğun bir şekilde yapılması iyileşmeyi hızlandıracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!
×