İnme Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar

Yayınlanma Tarihi: 2016-04-01 20:07. Okunma 5006.

ROOD YÖNTEMİ (1954) Rood motor fonksiyon ve duysal mekanizmayı birbirinden ayrılmaz olarak tanımlamıştır. Duysal uyarıyı fırçalama, germe, buz ve vibrasyon gibi yöntemlerle sağlamaya çalışmıştır. Bu temel uyarı üzerine yüzüstünden ayağa doğru aşamalı motor gelişim paternleri kullanmıştır. Amacı fonksiyonu ve postüral cevapları stimüle ederek buradan kaynaklanan otomatik yanıtlarla normal paternleri geliştirmektir. Günümüzde tüm öğreti kullanılmamakla birlikte duysal uyarılarla ilgili açıklamalar...

Geriatrik Hastalıklarda Fizyoterapi

Yayınlanma Tarihi: 2016-03-31 19:27. Okunma 2181.

GERİATRİ NEDİR? Hayatın ilerleyen yıllarında, (65 yaş üstü) kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviyi hedef alan bilimsel uygulamaları içeren bilim dalıdır. Geriatrik rehabilitasyonda amaç yaşlının fonksiyonel kapasitesini, belirlenen gerçekçi bir hedefte mümkün olan en üst düzeye çıkarmak ve bunu korumaktır. Bu hedefe varmak için geriatrik rehabilitasyon uygulamaları önemli ve yadsın...

Bel Fıtığı ve Tedavi Yöntemleri

Yayınlanma Tarihi: 2016-03-28 20:08. Okunma 3880.

BEL FITIĞI NEDİR ?Omurga; vertebra(omur) adlı birbirine bağlı 33 adet kemikten oluşur. Disk ise bu omurların arasında yastıkçık şeklinde bulunan, omurlarımıza binen yükü absorbe eden, jelöz yapıda bir bağ dokudur. Omurlar arasında bulunan bu disklerin,  aşırı yüke maruz kalması ve yaşla birlikte disklerin içindeki jelimsi yapının su oranının azalmasından dolayı genelde posteriora doğru yer değiştirmesi bel fıtığı adını alır. Bel bölgesinde en çok fıtıklaşma L4-L5 ve L5-S1 disklerinde g...

Fizyoterapide her zaman bir umut vardır