NÖROLOJİK REHABİLİTASYON


İnme Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar

Yayınlanma Tarihi: 2016-04-01 20:07. Okunma 5006.

ROOD YÖNTEMİ (1954) Rood motor fonksiyon ve duysal mekanizmayı birbirinden ayrılmaz olarak tanımlamıştır. Duysal uyarıyı fırçalama, germe, buz ve vibrasyon gibi yöntemlerle sağlamaya çalışmıştır. Bu temel uyarı üzerine yüzüstünden ayağa doğru aşamalı motor gelişim paternleri kullanmıştır. Amacı fonksiyonu ve postüral cevapları stimüle ederek buradan kaynaklanan otomatik yanıtlarla normal paternleri geliştirmektir. Günümüzde tüm öğreti kullanılmamakla birlikte duysal uyarılarla ilgili açıklamalar...

Felç (İnme) Nedir? Belirtileri ve Risk Faktörleri Nelerdir?

Yayınlanma Tarihi: 2016-04-28 19:42. Okunma 2091.

Felç; beyni besleyen damarların tıkanması veya yırtılması sonucu gelişen, birtakım nörolojik bulgular ortaya çıkaran, beynin fonksiyonlarını yerine getirememesine yol açan olaydır. Beynimiz 2 adet hemisfer adı verilen yarıküreden oluşur. Beynin sağ tarafında oluşan hasar, vücudun sol yarısını etkiler, beynin sol tarafında oluşan hasar ise vücudun sağ yarısını etkiler. Dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra en sık 3. ölüm sebebidir. İnmenin Belirtileri : bir vücut yarısında kaslarda güçsüzlük,...

Sinir Sıkışması ve Tedavi Yöntemleri

Yayınlanma Tarihi: 2016-05-14 22:11. Okunma 2298.

Beyin ve omuriliği oluşturan merkezi sinir sisteminden vücuda yayılan periferik sinirlerin vücudun herhangi bir yerinde, herhangi bir nedenle tuzaklanması sonucu sinirin sıkışmasıdır. Sinirler kemik ile bağ dokusu arasında sıkışabildiği gibi iki kas arasından geçerken de sıkışabilir. En sık görülen tuzak nöropatilerden biri olan Karpal Tünel Sendromu ele ve parmaklara yayılan sinirin bilek bölgesinde sıkışmasıdır. İnsanların %16 'sında görülür. Vücutta en çok sinir sıkışması görülen yerler sıras...

Migren Nedir?

Yayınlanma Tarihi: 2016-05-15 07:56. Okunma 2115.

Periyodik baş ağrısı ataklarıyla seyir eden bir hastalıktır. Migren genetik yatkınlığı olan bir hastalıktır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde açlık, uykusuzluk gibi tetikleyiciler migrene zemin hazırlar. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülür. Migren ağrısının 4-72 saat süreli olması, tek taraflı olması, zonklayıcı tarzda olması, hareketle artması,orta veya ağır şiddette olması, bulantı ve kusma, ışık ve gürültüden rahatsız olma, migrenin karakteristik özelliklerindendir. Yorgunlu...

Felç Nedir?

Yayınlanma Tarihi: 2016-05-28 19:47. Okunma 2133.

Felç beyne kan akışını sağlayan damarların tıkanması ile birlikte beyne kanın gitmesinde yavaşlaması ya da tamamen kan akışının durması ile meydana gelen bir hastalıktır. Kalp hastalıkları, şeker hastalığı, sigara, yüksek kolesterol ve tansiyon gibi hastalıklar felcin önemli nedenlerindendir. Önceleri çoğu hastalık gibi inmenin de çaresinin olmadığı ve felç geçiren hastanın düzelemeyeceği düşünülürdü. Şimdilerde ise tıbbın ve teknolojinin her geçen gün daha da ilerlemesi ile birlikte felç h...

Nörolojik Hastalıklarda Fizik Tedavi

Yayınlanma Tarihi: 2016-06-04 11:20. Okunma 1841.

Nörolojik hastalıklar diğer hastalıklara nazaran iyileşme süreci daha zahmetlidir. Nöroloji hastalarının büyük bir çoğunluğu hareket kısıtlılığı ve kas güçsüzlüğü sorunu yaşarlar. Tedavilerini olup, ilaçlarını eksiksiz almak bu sorunu tamamen ortadan kaldırmaz. Hastanın tedavisi ile birlikte ek olarak fizyoterapist eşliğinde fizik tedaviye de başlaması gerekmektedir. Bu iyileşme sürecini daha da hızlandıracaktır.  Fizik Tedavinin Amacı Nedir?Fizik tedavinin amacı hastanın kaybetmiş olduğu h...

Elektrik Stimülasyon Yöntemiyle Fizik Tedavi

Yayınlanma Tarihi: 2016-07-14 11:49. Okunma 6341.

Nöromüsküler stimülasyon, özellikle felçli hastalarda kas sisteminin, düşük voltajlı elektrik akımı ile uyarılarak canlandırılmaya çalışılması işlemidir. Tıp dilinde bu tedavi yöntemi; Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyon yani NMES olarak geçmektedir ve hem teşhis, hem de tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. NMES’in teşhis yöntemi olarak kullanılması; canlı dokunun elektrik uyarısına verdiği yanıtın izlenmesi ve sürenin kaydedilmesi şeklindedir. Tedavi amacıyla kullanılmasında ise; ca...

Sinir Sıkışması ve Fizik Tedavi

Yayınlanma Tarihi: 2016-07-15 15:06. Okunma 2305.

Sıklıkla el bileklerinde ve dirseklerde, ayak bileklerinde ortaya çıkan sinir sıkışması rahatsızlığı, beyin ve omurilikten gelen ve hareket etmeyi sağlayan sinyallerin kaslara iletimini sağlayan sinirlerin, içinden geçtiği kanallarda sıkışması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. El bileğinde medyan sinirin sıkışması sonucu karpal tünel sendromu, dirsekte ulnar sinir sıkışması, ayak bileğinde ise tarsal tünel sendromu olarak adlandırılan bu rahatsızlık, eğer tedavi edilmezse sinirlerin ölerek...

Felç Hastalığı Bilgilendirme ve Fizik Tedavi

Yayınlanma Tarihi: 2016-09-15 17:43. Okunma 1931.

Felç hastalığında bazı durumlar felç hastalığının meydana gelmesine zemin hazırlar ve felç gelme olasılığını artırır. Bunları tıp literatüründe risk faktörleri olarak adlandırırız. Bu risk faktörlerinden bazıları değiştirilebilir olmasına karşın bazıları da değiştirilemeyen risk faktörleridir. Değiştirilebilir olan risk faktörlerini bilip ve çevremizdeki insanları aydınlatarak inme riskini azaltabiliriz.Hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, alkol tüketimi, azalmış fiziksel...

Parkinson Hastalığı ve Fizik Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: 2016-09-21 11:09. Okunma 2401.

Parkinson hastalığı kronik, ilerleyici ve beyindeki bazı hücrelerin dejenerasyonuyla gerçekleşen bir hareket hastalığıdır. 65 yaş üstü yaşlı grupta bu hastalığın görülme sıklığı artar. Beyindeki hareketi başlatan merkezlerdeki hasar sonucunda reflexlerde azalma, istirahatte titreme, hareketlerde yavaşlık, sertlik, konuşma ve yutma bozuklukları, bilişsel fonksiyonlarda bozulma gibi problemler ortaya çıkar. Parkinson hastalığının fizik tedavisinde temel hedef hastaların normal hareketlerine tekr...

Felç (inme) ve Fizik Tedavi Süreci

Yayınlanma Tarihi: 2016-10-04 15:02. Okunma 1817.

Felç yani diğer anlamıyla inme beyne giden damarların tıkalı olması ya da herhangi bir şekilde yırtılması sonucunda vücutta hareket kaybı yaşanması his ve denge ve bunun yanı sıra konuşmada bozukluğun yaşanması durumudur. Felç bazı durumlarda bilinç kaybından insanı koma sürecine kadar götüren bir klinik tablo yaratabilir. Felç nedenlerinin % 15’ i beyin kanamasından % 85’ i ise tıkanmasından oluşmaktadır. Ülkemizi ele alacak olursak oldukça sık görülen ve de ciddi bir nörolojik durumdur.&...

MS (Multipl Skleroz) Hastalığı ve Fizik Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: 2016-10-10 15:07. Okunma 2241.

MS, merkezi sinir sistemindeki sinir kılıflarının iltihaplanması ve sinirlerin hasarlanması hastalığıdır. Beyin ve omuriliği etkileyen ilerleyen ve tekrarlayıcı bir hastalıktır.  Kaslarda zayıflık, spastisite, denge ve koordinasyon bozukluğu, yorgunluk, görme ve işitsel problemler, bilişsel bozukluklar, ağrı, mesane ve bağırsak sorunları, his problemleri ve solunum problemleri bu hastalıkta karşımıza çıkabilecek sorunlardır.MS hastalığında günümüz koşullarında uygulanan ilaç tedavileri ve f...

Guillain Barre Sendromu ve Fizik Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: 2016-10-17 16:36. Okunma 4382.

Guillain Barre Sendromu ciltte uyuşma, karıncalanma, iğnelenme gibi his problemleriyle birlikte aşağıdan yukarıya doğru ilerleyen güçsüzlük ile kendini gösteren akut olarak gelişen ve hatta 2-3 günde bile hava desteğine bağımlı olmaya götüren bir nörolojik hastalıktır.Her yaşta görülebilmekle birlikte erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülmektedir. Hastaların yarısında 2-4 hafta öncesinde yaşanan bir gribal enfeksiyon durumu söz konusudur. Guillain Barre Sendromu hastalığının neden tam ola...

Felç Risklerini Azaltmak İçin 10 İpucu

Yayınlanma Tarihi: 2016-10-31 19:20. Okunma 1692.

Felç, beyinde gerçekleşen beyin dokusunun hasarlanmasıyla sonuçlanan bir hastalıktır. Beyni besleyen atardamarların tıkanması veya kanamasıyla oluşur. Felç yetişkinlerde önemli bir engellilik sebebidir ve aynı zamanda ölümlerin %10'undan sorumludur. Bu nedenle çok önemli bir hastalık olan felç hastalığını önlemek ve felç hastalığının risklerini azaltmak için bu bilgilendirici yazıyı sizler için hazırladık. İşte felç riskini azaltmak için 10 ipucu1) Tansiyonunuzu Kontrol Altında TutunFelci önleme...

Guillain Barre Sendromunda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yayınlanma Tarihi: 2016-11-04 16:04. Okunma 2546.

Guillain Barre Sendromu akut olarak gelişen sinir liflerinin iltihabı ve hasarlanmasıdır. Yaklaşık 100.000 kişide 1 görülür. Her yaş grubunda görülebilmekle birlikte erkeklerde biraz daha fazla görüldüğü belirlenmiştir. Hastaların %60'ı bu hastalığa yakalanmadan önceki 4 hafta içerisinde üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği görülür. Guillain Barre Sendromunun nedeni tam olarak bulunamamıştır fakat bir takım virüsler, cerrahi girişim, travma, grip aşısı gibi nedenlerden şüphelenilmektedir.Guill...

Cerebral Palsy Nedir?

Yayınlanma Tarihi: 2016-11-24 14:53. Okunma 2028.

Serebral Palsy bedensel bedensel duruşu ve hareketleri etkileyen fiziksel bir engellilik durumudur. Çocukluk döneminde görülen ve bu dönemin en yaygın fiziksel engelliliği olarak karşımıza çıkan Cerebral Palsy, doğum öncesinde, doğum sırasında veya bebeğin 3 yaşına gelene kadarki gelişimi esnasında oluşabilir. Serebral Palsy'nin 4 çeşidi vardır.-Sertleşmiş kaslara sebebiyet veren spastik CP-Titrek hareketlerin olmasına neden olan ataksik CP-İstemsiz hareketlere yol açan diskinetik CP-Ve bu...

Cerebral Palsy (Cp) Nedir?

Yayınlanma Tarihi: 2017-01-24 15:58. Okunma 1629.

Cerebral Palsy Nedir? Doğum öncesi, doğum sırasında veya doğum sonrasında çeşitli nedenlerle beynin oksijensiz kalması sonucunda beyin hücrelerinin hasarlanması, beyin felci anlamına gelmektedir. İlerleyici olmayan bu hastalıkta spastisite, kuvvetsizlik, koordinasyon bozukluğu, atetoid hareketler, rijidite ve tremor gibi motor bozukluklar oluşabilir. Cerebral Palsy'nin Nedenleri Nelerdir? CP kalıtsal, beynin oksijensiz kalması, Rh uyuşmazlığı, şeker hastalığı, beyin kanaması, bebeğin doğ...

Felç Fizik Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: 2017-02-02 20:52. Okunma 2223.

Vücudumuzun belli bir kısmını ya da tamamını hareketsiz bir hale sokan felç yani inme durumu, fizik tedavisinin zorunlu olduğu bir problemdir. Beyinde oluşan hasar ya da omurilik zedelenmeleri nedeniyle ortaya çıkan felçler, vücudun belirli bir bölümünü ya da tamamını kaplayabilir. Orta ve ileri yaştaki insanlarda görülen ve inme adı verilen felç, genelde vücudun bir bölümünü kaplar ve erken dönemlerde tedavi edildiğinde hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde gelişim göstermesine n...

Felç Fizik Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: 2017-03-21 21:17. Okunma 1805.

Felç Fizik TedavisiÖncelikle felç yani inme hastalığının ne demek olduğundan bahsedecek olursak, felç; beyni besleyen atardamarın tıkanması veya çatlaması sonucunda beynin oksijensiz kalarak hasarlanması durumudur.Felç (İnme) Hastalığında Fizik Tedavi Yararlı Mıdır?Yapılan araştırmalar felç geçiren hastaların yüzde 20’sinin 2 hafta içerisinde fizik tedaviye ihtiyaç duymadan normal yaşamlarına döndüğünü göstermiştir. Bununla birlikte, yüzde 20’lik bir diğer kesim fizik tedaviye yanıt vermey...

Parkinson Hastalığı ve Fizik Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: 2017-03-28 15:14. Okunma 2872.

Parkinson hastalığı beyindeki hareketi başlatan çekirdek hücrelerin hasarlanmasıdır. Toplumda sık karşılaşılan bir hastalık olan Parkinson ortalama 50-60 yaş aralığında ortaya çıkar. Hastalık ilerleyicidir yani, zamanla birlikte hastalık tablosu ağırlaşabilmektedir. Hatta tedavi edilmeyen hastalar tamamen hareketlerini yitirebilirler.Parkinson Hastalığının Belirtileri Nelerdir?Parkinson hastalığının en temel belirtileri hareketlerde yavaşlama, rijidite (katılık, sertlik), titremeler ve denge kay...

Guillain Barre Sendromu Fizik Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: 2017-04-02 19:53. Okunma 2328.

Guillain Barre Sendromu Nedir?Vücudun bağışıklık sisteminin kendi sinir sistemine saldırıp sinir kılıfını zedeleyerek iltihaplanmaya yol açtığı bir otoimmün bozukluktur. Nörolojik bir rahatsızlık olan Guillain Barre Sendromu, his kaybı ve kuvvetsizlik ile hızlı bir şekilde başlayan ve bulguların vücudun alt uzuvlarından başlayarak yukarı doğru ilerlediği ve solunum kaslarını dahi etkileyerek yatağa bağımlı ve solunum cihazına bağımlı bırakabilen ciddi bir hastalıktır. Hastalık erkeklerde kadınal...

Felç Fizik Tedavi

Yayınlanma Tarihi: 2018-02-28 15:30. Okunma 1557.

Felç Nedir?Beyin hücrelerinin herhangi bir şekilde oksijensiz kalması durumunda, beyin hücrelerinin ölümü sonucu gerçekleşen fiziksel ve bilişsel tabloya felç adı verilir. Beyindeki sinir hücreleri beyni besleyen damarların yırtılması veya tıkanması sonucunda  oksijensiz kalıp felç ortaya çıkabildiği gibi, anne karnında, doğum esnasında veya doğumdan sonra gerçekleşen oksijensiz kalma durumlarında da felç gelişebilir. Haraplanan beyindeki sinir hücreleri kendini yenileyemez ve bu durumda be...

Felç (İnme) Hastalığı ve Fizik Tedavisi

Yayınlanma Tarihi: 2019-05-21 12:21. Okunma 2285.

Felç (İnme) Nedir?İnme, beyne giden atardamarların tıkanması sonucu beyne giden kanın aniden azalması veya durmasıdır. Daha az sıklıkta da beyne giden atardamarlardan birinin yırtılıp kanın beyin dokusu veya beyin zarlarının içine kanaması olarak oluşabilir. Bu durum da beyin kanaması olarak bilinmektedir. Beyinin değişik bölgeleri vücudun değişik bölgelerini ve fonksiyonlarını kontrol ettiğinden, genelde inmenin oluştuğu beyin bölgesi ve yakın çevresi etkilenir. Etkilenen beyin bölgesine göre k...

Demans, Alzheimer ve Fizik Tedavi

Yayınlanma Tarihi: 2019-05-26 11:52. Okunma 3827.

Demans Nedir?Halk arasında bunama denilen demans kelimesi, Latincede zihin anlamındaki mens kelimesinden gelir. Demans zihnin yitirilmesi anlamını taşır. Günümüzde tüm dünyada yaklaşık 40 milyon kişi büyük bir kısmı Alzheimer hastalığı olmak üzere demans tanısı ile takip edilmektedir. Bu sayının 20 yılda bir ikiye katlanarak devam etmesi bekleniyor.Demans genellikle ilerleme gösterir ve de sinsi başlangıçlıdır. Yani, hastalık beyinde giderek yayılır ve kişide görülen belirtiler zamanla kötü...

Fizyoterapide her zaman bir umut vardır