Boyun Fıtığı ve Tedavi Yöntemleri

Yayınlanma Tarihi: 2016-04-17 19:46. Okunma 492.

Omurgamızın boyun bölgesinde 7 adet omur bulunur ve bu omurların içinden beynin devamı olan omurilik geçer. Omurlar arasında yastıkçık görevi gören elastik yapıda diskler vardır. Boyun fıtığı, bu disklerin ani ve zorlayıcı hareketler, postür bozukluğu, uzun süre baş öne eğik çalışma gibi nedenlerle taşması sonucu oluşur. Diskler sinire baskı yaparak kollarda ve parmaklarda ağrı, karıncalanma gibi şikayetler ortaya çıkarır. Boyun fıtığı belirtileri; genelde boyunda başlayan ve parmaklara kadar ya...

Bel Ağrısıyla İlgili Temel Bilgiler

Yayınlanma Tarihi: 2016-04-05 21:45. Okunma 510.

Bel ağrısı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen, fiziksel ve psikolojik performansı düşüren önemli bir sağlık sorunudur. İnsanların %90'ı hayatlarının belli bir bölümünde bel ağrısı çekerler. Bunların çoğunluğu iyileşmekle birlikte, dikkat edilmediği takdirde kronikleşen ağrılar insanların iş, sosyal yaşam, sportif faaliyetlerini etkileyerek yaşamlarında bir kısıtlılık oluşturabilir. Yapılan araştırmalar  bel ağrısının günümüzün makineleşen toplumunda giderek görülme sıklığının arttığını,...

Kalça Kırığı Cerrahi Sonrası Fizik Tedavi

Yayınlanma Tarihi: 2016-04-03 08:44. Okunma 1020.

Kalça kırıkları disabilitenin önemli bir nedenidir ve yaşlı popülasyonda sık görülür. Osteoporoz, Parkinson, İnme (Felç) gibi nörolojik hastalıklar, kognitif bozukluklar, görme sorunları ve denge bozuklukları olanlar kalça kırıkları açısından risk altındadır. Osteoporoz önlem ve tedavisinin yanında, hastaların kullandığı ilaçların baş dönmesi ve sersemlik yönünden incelenmesi, kas kuvveti ve dengenin artırılması, gerekirse yürümeye yardımcı cihazların kullandırılması ve ev içinde çevre düzenleme...

İnme Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar

Yayınlanma Tarihi: 2016-04-01 20:07. Okunma 503.

ROOD YÖNTEMİ (1954) Rood motor fonksiyon ve duysal mekanizmayı birbirinden ayrılmaz olarak tanımlamıştır. Duysal uyarıyı fırçalama, germe, buz ve vibrasyon gibi yöntemlerle sağlamaya çalışmıştır. Bu temel uyarı üzerine yüzüstünden ayağa doğru aşamalı motor gelişim paternleri kullanmıştır. Amacı fonksiyonu ve postüral cevapları stimüle ederek buradan kaynaklanan otomatik yanıtlarla normal paternleri geliştirmektir. Günümüzde tüm öğreti kullanılmamakla birlikte duysal uyarılarla ilgili açıklamalar...

Geriatrik Hastalıklarda Fizyoterapi

Yayınlanma Tarihi: 2016-03-31 19:27. Okunma 513.

GERİATRİ NEDİR? Hayatın ilerleyen yıllarında, (65 yaş üstü) kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviyi hedef alan bilimsel uygulamaları içeren bilim dalıdır. Geriatrik rehabilitasyonda amaç yaşlının fonksiyonel kapasitesini, belirlenen gerçekçi bir hedefte mümkün olan en üst düzeye çıkarmak ve bunu korumaktır. Bu hedefe varmak için geriatrik rehabilitasyon uygulamaları önemli ve yadsın...

Fizyoterapide her zaman bir umut vardır